Vanuse kinnitus

Enne veebilehele sisenemist pead kinnitama, et oled vähemalt 18 aastane.

Vabandame, see leht pole teie jaoks.

Copyright (myDrink.ee)

 

 

myDrink internetipood kuulub Anrema OÜ’le.

mydrink.ee vaatamine ja kasutamine on külastajale tasuta.
 

Anrema OÜ teeb kõik selleks, et meie internetipoes sisalduv toote, tarne ja hinnainfo vastaks alati meie lepingupartnerite poolt edastatud vastavale informatsioonile, kuid me ei vastuta klientide ja ksutajate poolt sisestatud kommentaaride ja hinnangute õigsuse eest.

Poe külastajad võivad kasutada mydrink.ee lehelt pärinevaid andmeid, vaid isiklikuks kasutamiseks, kuid külastaja ei tohi kopeerida, muuta, müüa, publitseerida, rentida ega kasutada siin lehel olevat informatsiooni mingil muul kujul tulu teenimiseks.


mydrink.ee
lehel olevad graafilised elemendid kuuluvad Anrema OÜ-le (va. tootelogod). Graafilisi elemente ei tohi kopeerida ega kasutada ühelgi teisel kodulehel ega mõnel muul kandjal.
 

Käesoleval koduleheküljel sisalduva informatsiooni reprodutseerimine, kopeerimine, tsiteerimine ja levitamine võib toimuda vaid Anrema OÜ nõusolekul. eDrink poolt avaldatud materjalide kasutamiseks pöörduge palun aadressile info@mydrink.ee.
 

Anrema OÜ ei vastuta mydrink.ee lehelt viidatud lehtede sisu eest ja ei oma õigust nende legaalsuse kontrollimiseks.
 

Kõigi siin nimetamata jäänud juhtumite korral lähtume Eesti Vabariigi seadusandlusest ja Autoriõigus seadusest: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12791124
Anrema OÜ (reg.nr 11952519) Estonia pst. 7, Tallinn 10143 Estonia, M: +372 50 24 761 (9.00-17.00), E-mail: info@mydrink.ee

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA. ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.