Age Verification

Enne veebilehele sisenemist pead kinnitama, et oled vähemalt 18 aastane.

Vabandame, see leht pole teie jaoks.

ISIKUANDMETE KOGUMINE, KASUTAMINE JA KAITSE


mydrink.ee internetipoe külastuse ja ostude käigus teatavaks saanud Tellija isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalselt.

myDrink'il on õigus koguda Tellija poolt myDrink'ile avaldatud isikuandmeid, ning avaldada neid vajadusel tellimuse täitmiseks ka kolmandale isikule. myDrink'il on õigus kasutada Tellija isikuandmeid oma majandustegevuses reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tellijale.


Tellijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Lepingu täitmiseks.

myDrink ei avalda Tellija poolt myDrink'ile avaldatud andmeid tellimuse täitmisega mitte seotud isikutele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.
Kaupade eest tasumiseks kasutatavate pangalinkide turvalisuse tagab krüpteeritud andmesidekanal, mille käigus puudub kolmandatel isikutel isikuandmetele ja pangarekvisiitidele ligipääs.

mydrink.ee internetipoes kasutatakse krediitkaardiga tasumise võimaldamiseks Pankade Kaardikeskuse poolt pakutavat lahendust „E-Commerce Payment Gateway“, mis on mõeldud veebipõhistele lahendustele (internetikaubamajades või muude e-teenuste pakkumisel) kaardimaksete turvaliseks, mugavaks ja lihtsaks teenindamiseks.
Maksmise hetkel toimub kaardiomaniku kaardiandmete sisestus kaardiomaniku poolt Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Kaardikeskuses paiknevas serveris.
Lisainformatsiooni kaardimaksete juures kasutatavate andmete turvalisuse kohta saab lugeda Pankade Kaardikeskuse kodulehelt.

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA. ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.